sites

ส่วนที่ 1: สร้างเว็บไซต์

1.1 สร้างเว็บไซต์

1.2 ตั้งชื่อเว็บไซต์

1.3 เลือกเลย์เอาต์

1.4 เลือกภาพพื้นหลัง ประเภทส่วนหัว และธีม

1.5 เพิ่ม จัดลำดับใหม่ และวางซ้อนหน้าเว็บ

1.6 ตั้งค่าการนำทางของเว็บไซต์

ส่วนที่ 2: อัปเดตและปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในแบบของคุณ

2.1 เพิ่มเนื้อหาไปยังเว็บไซต์

2.2 แก้ไขข้อความ

2.3 แก้ไขส่วนต่างๆ

2.4 แก้ไขรูปภาพ

2.5 เพิ่มโลโก้

2.6 เพิ่มเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

2.7 ย้ายและปรับขนาดเนื้อหา

ส่วนที่ 3: แชร์และทำงานร่วมกันใน Sites

3.1 แชร์และทำงานร่วมกันใน Sites

ส่วนที่ 4: แสดงตัวอย่างและเผยแพร่เว็บไซต์

4.1 แสดงตัวอย่างเว็บไซต์

4.2 เผยแพร่เว็บไซต์เป็นครั้งแรก

4.3 เปลี่ยน URL ของเว็บไซต์

4.4 ยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์

4.5 ค้นหาในเว็บไซต์