SLIDES

ส่วนที่ 1: สร้างหรือนำเข้าไฟล์

1.1 สร้างไฟล์ใหม่

1.2 นำเข้าและแปลงไฟล์ที่มีอยู่

ส่วนที่ 2: เพิ่มเนื้อหาลงในงานนำเสนอ

2.1 เลือกธีมและเลย์เอาต์

2.2 เพิ่มและแก้ไขเนื้อหา

2.3 ปรับแต่งสไลด์

2.4 สร้างและจัดเรียงสไลด์

ส่วนที่ 3: แชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์

3.1 แชร์งานนำเสนอ

3.2 เลิกแชร์งานนำเสนอ

3.3 เพิ่มความคิดเห็นและการตอบกลับ

3.4 แชทกับผู้อื่นโดยตรง

ส่วนที่ 4: พิมพ์และดาวน์โหลดไฟล์

4.1 พิมพ์ไฟล์

4.2 ดาวน์โหลดเวอร์ชันต่างๆ ในรูปแบบอื่นๆ

4.3 ทำสำเนา

4.4 ส่งอีเมลสำเนาเป็นไฟล์แนบ

ส่วนที่ 5: เข้าถึงปฏิทิน โน้ต และงาน

5.1 เปิด Google ปฏิทินและกิจกรรม

5.2 เปิดโน้ตใน Google Keep

5.3 เปิดรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Tasks

5.4 ดาวน์โหลดส่วนเสริม

ส่วนที่ 6: นำเสนองาน

6.1 นำเสนอสไลด์