คู่มือการใช้งาน: สำหรับผู้ใช้ Google Workspace

Google Workspace Administrator


Link ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างระบบเช็คชื่อพนักงานออนไลน์ได้ง่าย ๆ รองรับนโยบาย Work from Home ด้วยผลิตภัณฑ์ของ G Suite

ปรับเปลี่ยนระบบเช็คชื่อพนักงานเข้าทำงานในรูปแบบเดิม สู่ระบบเช็คชื่อการทำงานแบบออนไลน์ โดยการนำผลิตภัณฑ์ของ G Suite มาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับนโยบาย Work from Home
แม้พนักงานจะทำงานที่บ้านก็สามารถลงชื่อเข้าทำงานได้ ในขณะที่ฝ่าย HR ยังสามารถตรวจสอบและติดตามเวลาเข้างานของพนักงานทุกคนได้เหมือนเดิม
ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้- การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms - การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างไฟล์ Google Sheets ด้วย Importrange - การสร้างเงื่อนไขแสดงผลข้อมูลใน Google Sheets ด้วย Query - การสร้างรายงานใน Google Sheets ด้วย Pivot Table
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.dmit.co.th/th/cloud-th/collect-timesheet-with-g-suite/

สร้างระบบติดตามงานช่วง Work from Home อย่างไรให้เวิร์คด้วย Google Sheets

วิธีการสร้างระบบติดตามงานในช่วงที่พนักงานต้อง Work from Home ด้วย Google Sheets เพื่อติดตามสถานะงานของพนักงานหรือบุคคลในทีมเพื่อการทำงานร่วมกันแบบ Real-time Collaboration อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้- การสร้าง Data Validation ในรูปแบบของวันที่และตัวเลือกรายการ- การสร้าง Conditional Formatting เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ Monitor ข้อมูล- การป้องกันการแก้ไขข้อมูลด้วย Protected Sheets and Ranges- การ Comment เพื่อแจ้งเตือนสถานะงาน- การ Share file ให้บุคคลอื่นเพื่อการทำงานร่วมกันแบบ Real-time
ตัวอย่างไฟล์ >>> http://gg.gg/hxl35