DOCS

ส่วนที่ 1: สร้างหรือนำเข้าไฟล์

1.1 สร้างไฟล์ใหม่

1.2 นำเข้าและแปลงไฟล์ที่มีอยู่

ส่วนที่ 2: แก้ไขและจัดรูปแบบเอกสาร

2.1 เพิ่มและแก้ไขข้อความ

2.2 ปรับแต่งเอกสาร

2.3 เพิ่มรูปภาพ ลิงก์ ตาราง และอื่นๆ

2.4 สร้างคอลัมน์หน้าเว็บ

ส่วนที่ 3: แชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์

3.1 แชร์เอกสาร

3.2 เลิกแชร์เอกสาร

3.3 เพิ่มความคิดเห็นและการตอบกลับ

3.4 แนะนำการแก้ไข

3.5 แชทกับผู้อื่นโดยตรง

ส่วนที่ 4: พิมพ์และดาวน์โหลดเอกสาร

4.1 พิมพ์เอกสาร

4.2 ดาวน์โหลดเวอร์ชันในรูปแบบอื่นๆ

4.3 ทำสำเนาในเอกสาร

4.4 ส่งอีเมลสำเนาเป็นไฟล์แนบ

ส่วนที่ 5: เข้าถึงปฏิทิน บันทึก และงาน

5.1 เปิด Google ปฏิทินและกิจกรรม

5.2 เปิดบันทึกใน Google Keep

5.3 เปิดรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Tasks

5.4 ดาวน์โหลดส่วนเสริม