เครื่องมือที่ช่วยในการตั้งค่า (Setting)

PDPA LOCAL.pdf
Screen Shot 2565-06-09 at 13.48.09.pdf
Label.pdf
charing.pdf
warning.pdf
Taget Audience.pdf

เครื่องมือที่ช่วยในการเเจ้งเตือน (Inform)

Auditlog.pdf

เครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบ (Audit)